PUNKISTA

  • Oblast: Morava

  • Podblast: Velkopavlovická

  • Sídlo: Velké Bílovice

  • Profilové víno:

  • Roční produkce lahví:

  • Web: punkista.cz

V dnešním světě plném pet-natu, podivností a kalnosti je čas se vrátit ke klasické sekundární fermentaci v lahvi. V tom vidím svůj punk.

Prostě Bubliny. Jenom Bubliny. Specializace.

Vinice vedeny biologicky. Klasické i autochtonní odrůdy. Spontánní fermentace. Nerez i dřevo. Bez čiření a filtrace. Někdy malé množství SO2. Klasická metoda druhotné fermentace v lahvi. Zrání na kvasnicích a postupná a degorzáž.