Milan Damborský

  • Oblast: Morava

  • Podblast: Velkopavlovická

  • Sídlo: Velké Bílovice

  • Profilové víno: Man Hú (oranž z Tramínu a Rulandského šedého)

  • Roční produkce lahví: 500 lahví (většinu vypije sám nebo rozdá)

  • Web: https://www.facebook.com/LahodaPohoda

Milan Damborský vyučuje makroekonomii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a vinohradnictví a vinařství je jeho koníček („kovozemědělec“). Od roku 1998 vinaří samostatně. Mezi jeho oblíbená vína patří oranžová. Milan Damborský se zaměřuje na vína připravovaná s minimálními zásahy.

Vinice se nachází v k.ú. Velké Bílovice. Jedná se o lokalitu s velkou rozmanitostí odrůd. Tomu odpovídá i Milanova vinice, kde pěstuje cca 1000 hlav ve viniční trati Přední hora tradičních odrůd Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré, Tramín, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Modrým Portugalem a Frankovka. Vinice jsou staré cca 20 let.