Hlásíme se k odkazu našich předků, kteří po staletí pěstovali révu vinnou a dělali z ní víno k potěše svého ducha.

...z charty Autentistů


Naše známka

Vína označená touto známkou byla připravena členem našeho spolku tradičními postupy v souladu s chartou Autentistů. Vždy tak víte, co je uvnitř lahve.


O nás

Vína našich předků možná nebyla tak uhlazená a přezdobená jako mnoha dnešní. Určitě však byla autentická. A právě onu autenticitu si vepsala do štítu skupina vinařů, které spojuje snaha o přípravu vín podle tvarosloví příznačného pro daný vinařský kraj a v neposlední řadě i hlubší zájem o starou vinařskou krajinu, již svými vinohrady dotvářejí. 

Spolek Autentista se začal formovat před více než patnácti lety a byl reakcí na dobovou fascinaci enologickými přípravky, které doslova zamořily moravské a české sklepy.

Za cenu dosažení technologické dokonalosti došlo k dosud největší unifikaci tuzemských vín.

Místní a krajová specifika byla potlačena, osobitý sloh vinaře překreslen rukou přesvědčivého prodejce “krášlících” preparátů. Autenticita a hodnověrnost vína se začala zrácet.

Autentisté jsou přesvědčeni o tom, že víno je nerozlučně spjato s pojmy jako tradice a kontinuita a je ve své podstatě staré médium. Bez vědomí historické kontinuity nelze vůbec pomýšlet na tvorbu tzv. velkých vín. 

Je tedy naší snahou interpretovat např. Veltlínské zelené či Frankovku co možná nejvěrněji – je to jako hrát Mozarta na dobové nástroje, na housle ze střevovými strunami, které možná neznějí tak průrazně jako kovové struny, ale jejich zvuk je ryzejší a nabízejí mnohem pestřejší paletu barev. 

To ovšem neznamená, že jsme spolek zpátečnických staromilců. Ba právě naopak. Důraz na inovace však klademe především při práci na vinici, kde aplikujeme nejnovější ekologické postupy. Jsme přesvědčeni o tom, že zdravý a čistý hrozen je jedinečnou surovinou, z níž lze pak ve sklepě bez složitých manipulací získat jímavé, autentické víno.  

Bogdan Trojak

Kontakt

AUTENTISTA MONARCHIA, z. s.

autentiste@gmail.com

Svárov 304

691 02 Velké Bílovice

facebook.com/autentiste