Komorní vinařství Trojak

Salome a Bogdan Trojak

  • Oblast: Česká

  • Podblast: Litoměřická

  • Sídlo: Velké Žernoseky, Litoměřice, Třebenice

  • Profilové víno: Ryzlink rýnský, Prynč (Savagnin blanc), Burgundské modré, Sylvánské zelené, Tramín červený

Opuka a čedič. Bílá a černá. Panenka Maria z lipového dřeva a zuhelnatělý trám z čertova mlýna.

Ze zlaté opuky se u nás budovaly první románské rotundy, z nokturnálního, tvrdého čediče nárožní kameny otloukané selskými povozy. Bereme je do dlaní každý den. Naše réva si jimi razí cestu do míst, kam později dohlédneme jen díky kouzelné čočce hladiny vína v okuláru sklenice. Naše viniční hora: alchymistický, čedičový salamandr posetý žlutými, opukovými skvrnami. Naše viniční stráň: albínský mlok hltající bazaltové batyskafy řízené sopečnými bůžky...